Gümrük Teşkilatına 5 Bin Personel Alımı

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne, kaçakçılıkla daha etkin mücadele için iletişimi tespit etme, dinleme ve bunları kayıt etme yetkisi geliyor.
 
Taslak ile gümrük idaresinde kurumsallaşmak, etkililik, verimlilik ve işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor. Buna göre, gümrük muhafaza başmüdürlüklerinin sayısı 18'den 14'e indirilecek ve bunlar bölge müdürlüğü şeklinde yeniden düzenlenecek. 
 
Taslakta gümrük teşkilatına 5 bin personel alınması öngörülüyor. Kaçakçılıkla mücadelede daha etkin olunabilmesi amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre iletişimi tespit etme, dinleme ve bunları kayıt etme yetkisi öngörülüyor. Gümrük Muhafaza ekipleri, teknik araçlarla izleme yapabilecek ve gerektiğinde yetkili kurumlarla bu konuda işbirliğine gidebilecek.
 
Gümrük Muhafaza teşkilatında görevli adli kolluk personeli, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, parada sahtecilik, rüşvet, silah kaçakçılığı, zimmet suçu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan ve hapis cezası gerektiren suçlar ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda tanımlanan suçlara ilişkin dinleme yapabilecek.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !